Sebramangust

Mungos mungo

Klasse
Pattedyr

Orden
Rovpattedyr

Familie
Manguster

Slekt
Mungos

Art
Mungos mungo

Sebramanguster kalles også gjerne for båndmanguster og båndmungoer. Navnene har de fått etter de tverrgående stripene på ryggen. De lever i grupper på mellom 7 og 40 individer, men de pleier å være på rundt 20 individer. Det er ikke et strengt hierarki, og dermed relativt få konflikter. Unntaket er under parringssesong når hannene konkurrerer om hunnene. Sebramanguster bor i underjordiske tunneller som de graver selv, eller finner. De forflytter seg ofte og bor gjerne bare i et hulesystem i 2-3 dager. 

  • Habitat: Afrikanske savanner, åpne skoger og gressletter
  • Levetid: 10-15 år
  • Lengde, kropp: 30-45 cm
  • Lengde, hale: 15-35 cm
  • Masse: 1,5-2,5 kg
  • Diett: Alteter; insekter, åtsel, gnagere, egg o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen er drektig i rundt 2 måneder, og føder 2-6 avkom

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen