Mankefår

Ammotragus lervia

Klasse
Pattedyr

Orden
Klovdyr

Familie
Kvegfamilien

Slekt
Ammotragus

Art
Ammotragus lervia

Mankefår eller mankesau er på tross av navnet nærmere beslektet geiter enn sauer. Hannene kan gjenkjennes ved det lange håret de har på halsen, og at de er større enn hunnene. Den er opprinnelig fra Nord-Afrika, men har blitt indrodusert i blant annet USA og Spania. På Gran Canaria har den blitt en stor trussel mot den den endemiske vegetasjonen. At noe er endeisk til en plass betyr at den bare lever den plassen. Derfor er disse artene ekstra sårbare. I tillegg konkurrer den med andre klovdyr om mat i andre deler av Spania. 

  • Habitat: Ørken og halvørken
  • Levetid: Rundt 15 år
  • Skulderhøyde: 0,8-1,0 m
  • Masse: 50-140 kg
  • Diett: Planteeter; gress, busker, blader, blomster o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder ett avkom etter en drektighet på rundt 5,2-5,5 måneder

Denne arten er sårbar i naturen

Det er idag rundt  5 000-10 000 ville voksne individer i verden. Antallet er synkende.

Denne artens hovedtrusler er Jordbruk, jakt og tørke

 Les mer om bevaring av mankefår på IUCN sine nettsider.