Indisk hulepinnsvin

Hystrix indica

Klasse
Pattedyr

Orden
Gnagere

Familie
Hystrichidae

Slekt
Hystrix

Art
Hystrix indica

Indisk hulepinnsvin er én av åtte arter i slekten Hystrix. Felles for disse hulepinnsvinene er at de er store og har mange lange pigger på ryggen. Mange tror at hulepinnsvin kan skyte piggene sine, men det stemmer ikke. Dersom man imidlertid blir stukket, vil en del av piggene løsne fra hulepinnsvinet og sitte fast på kroppen. De lengste piggene blir rundt en halv meter. Hver av dem er festet til en muskel som gjør at hulepinnsvinet kan spre piggene sine. Dette gjør de når de føler seg truet. Når de skal beskytte seg sprer de piggene og rygger hurtig inn i rovdyret. For rovdyret kan dette være fatalt. 

  • Habitat: Krattskog, fjellsider og gressletter
  • Levetid: 10-20 år
  • Masse: 11-18 kg
  • Diett: Planteeter; røtter, blomster, frukt, korn o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder 1-4 avkom etter en drektighet på rundt 240 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen