Hvitøret silkeape

Callithrix jacchus

Klasse
Pattedyr

Orden
Primater

Familie
Kloaper

Slekt
Callithrix

Art
Callithrix jacchus

Den hvitørede silkeapen er én av seks silkeaper som tilhører slekten Callithrix. Slektsnavnet stammer fra gresk og betyr vakker pels. Tilsvarende kommer det norske navnet av den silkemyke pelsen. 

Den hvitørede silkeapen har nå etablert seg utenfor sitt opprinnelige leveområde på grunn av at mennesker har introdusert dem til andre områder. Både i Rio de Janeiro og i Buenos Aires er de nå tallrike. Resultatet er at de har paret seg med en annen silkeapeart (Callithrix aurita) og fått hybrider. Hybrider er sterile som betyr at de ikke kan få levedyktig avkom. Det truer den andre arten da det blir færre unger og det blir for få individer. 

  • Habitat: Monsunskog
  • Levetid: Rundt 12 år
  • Masse: 200-300 g
  • Lengde (uten hale): 12-18 cm
  • Halelengde: 30-45 cm
  • Diett: Alteter; frukt, insekter, frø, sevje, blader o.l.
  •  Reproduksjon: Hunnen føder tvillinger etter en drektighet på fem måneder

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen