Bomullstopptamarin

Saguinus oedipus

Klasse
Pattedyr

Orden
Primater

Familie
Kloaper

Slekt
Saguinus

Art
Saguinus oedipus

Bomullstopptamarinen er en liten kritisk truet ape. I vill tilstand finnes den utelukkende helt nord i Columbia, og det er bare rundt 2000 voksne individer igjen i naturen. Dens største trussel er tap av leveområder på grunn av skoghogst og jordbruk. Dyreparker fungerer som en «artsbank» for denne arten. Det betyr at man kan starte et reintroduksjonsprogram for å sikre artens overlevelse. Dette kan man imidlertid ikke gjøre før man har fjernet truslene. Løvetamarinen (Leontopithecus rosalia) er en annen kloape hvor man allerede har startet å slippe individer fri for å redde arten. 

Navnet bomullstopptamarin har den fått på grunn av det hvite håret på hodet. Ordet tamarin

  • Habitat: Tropisk regnskog
  • Levetid: Rundt 13 år
  • Lengde kropp: 20-25 cm
  • Lengde hale: 33-41 cm
  • Masse: 400-450 g
  • Diett: Alteter; frukt, insekter, frø, sevje, blader o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder tvillinger som fødes etter en graviditet på rundt 6 md. 

Denne arten er kritisk truet i naturen

Det er idag under  2 000 ville voksne individer i verden. Antallet er synkende.

Denne artens hovedtrusler er tap av leveområder på grunn av jordbruk og hogging av regnskogen.

Man regner med at rundt 75% av bomullstopptamarinens opprinnelige leverområder er tapt til landbruk. 

Les mer om bomullstopptamarinens situasjon på IUCN sine nettsider.