Alpakka

Vicugna pacos

Klasse
Pattedyr

Orden
Klovdyr

Familie
Kameldyr

Slekt
Vicugna

Art
Vicugna pacos

For omtrent 6000 år siden ble det sør-amerikanske lamadyret vikunja temmet. Gjennom avl har denne temmede formen blitt til en egen art, kalt alpakka. Det er en tilsvarende prosess som gjorde at man fikk lamaen, bare at det ville dyret var guanako. Det finnes med andre ord ikke ville lamaer og alpakkaer, akuratt som at man ikke finner ville hunder. Unntaket er individer som har rømt. Det er to hovedraser av alpakka; suri-alpakka og huacaya-alpakka. Suri-varianten har en lengre og rettere pels, mens huacaya-varianten har en mer krøllete pels. Alle lamadyr kan spytte magesyre. De spytter gjerne mot artsfrender for å vise dominans ovenfor andre individer. 

I parken har vi huacaya-alpakka

  • Habitat: Søramerikansk høyfjell og gårder
  • Levetid: 15-18 år
  • Masse: 50-80 kg
  • Skulderhøyde: 0,9 m
  • Diett: Planteeter; hovedsakelig gress
  • Reproduksjon: Hunnen føder opptil ett avkom i året etter en drektighet på 11,5 md.